Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Belgesi Kimler Alabilir

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Belgesi Kimler Alabilir

Gerilim işletme sorumluluğu oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir. Enerjinin üretim tesislerinde gerekli hizmetin yürütülebilmesi için yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesinin alınmış olması gerekir. Elektriğin hammadde olarak işlendiği ve farklı alanlara dağıtımının gerçekleştiği yüksek gerilim tesislerinde bireysel olarak kişinin; can ve mal güvenliğinin tehlikede olmadığından emin olunması ve bu şartlar altında hizmetini sürdürülmesi gerekir. Bunun içinde ancak bu alanda yetkili olan kişiler çalışma gerçekleştirebilir. 

Yüksek gerilim işletmesinden sorumlu olan ve bu görevde bulunan mühendisler özel olarak bir belgeye sahip olurlar. Bu belge sayesinde bu konuda işletmede sorumluluğu bulunan şahıslar çalışma alanı, yöntemleri ve yetkilerine dair işlemler yapabilirler. Her sektörde belirli bir yönetmelik ve kurallar bütünü bulunur. Elektrik yüksek gerilim işletme sorumluluğunun da kendi içerisinde bir yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik içerisinde var olan işletmenin yürütücülüğünü yapan kişi ile elektrik mühendisleri odasının farklı yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belge İle Neler Yapar?

Herhangi bir tehlike anında oluşabilecek sonuçlara müdahale etmeye yetkinliği bulunan ve bu süreci daha profesyonel olarak yürütebilmeyi sağlayan yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi alınması gereken zorunlu bir belgedir. Enerji nakil hatlarında işletme sorumlusu olabilmek için yetkinlik belgesinin alınması gerekir. Bunun içinde belirli şartlar bulunur. Kişi belirli bir lisans programını bitirerek mühendislik ünvanı alabilir. Elektrik-elektronik mühendisliği veya buna denk bir bölümden mezun olmak yeterlidir. 

Bu belgeyi alabilmek için kişinin;

●    Tam zamanlı olarak işletmede çalışması gerekir. 
●    Yönetmelik maddelerine göre tam yıl veya tam gün esasına dayalı olarak bir çalışma sergilenmesi özellikle vurgulanır. Dönemlik çalışma bu belgenin alınabilmesi için uygun değildir. 
●    Bu belgeye sahip olan kişiler tesise ait genel denetimlerin yapılmasını sağlar.
●    Güvenlikte oluşabilecek problemlerin önceden oluşmaması için uygun zemini hazırlar. 
●    Günlük çalışmaları yöneterek gerekli işletme sahibine raporda bulunur. 
●    Hat şemasını düzenler. 
●    Yönerge çalışmalarını düzenleyerek belirli bir disipline getirir.